Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

SELSKAPSRETT
Fagområdet omfatter bistand knyttet til: Oppkjøp, fusjon/fisjon, omorganiseringer, utarbeidelse av protokoller og registrering i Brønnøysundregistrene.

BØRSINTRODUKSJONER, EMISJONER, OPPKJØP OG FUSJONER
Vi har bred erfaring fra denne type arbeid ved at flere klienter de siste årene har gjennomført slike prosesser. I vår portefølje har vi en rekke klienter som befinner seg i en vekstfase. Vi kan yte bistand, både til selskapet og aksjonærene i selskapet

ØKONOMISTYRING, REGNSKAPSORGANISASJONEN
Kartlegging og bistand vedrørende etablering av økonomirutiner: Bistand med utarbeidelse av budsjettmodeller og bistand med etablering av rapporteringsrutiner.

SKATTERETT OG MERVERDIAVGIFT
Alle våre medarbeidere har god kompetanse innenfor generell bedrifts- og personbeskatning. Det er særlig viktig i familieselskaper å ha oversikt over skattesituasjonen både for selskaper og aksjonærer.
Skatteretten omfatter områder som: Bedriftsbeskatning, personbeskatning, bistand med utarbeidelse av selvangivelser, skatteplanlegging, planlegging og gjennomføring av arv og generasjonsskifte. Vi bistår også våre klienter i spørsmål vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift.

FINANSIELL REGNSKAPSGJENNOMGANG (DUE DILLIGENCE)
Dette er aktuelt ved for eksempel fusjoner og kjøp av bedrifter. Hensikten med regnskapsgjennomgangen er å minimalisere risikoen for både kjøper og selger. Vi har utført slike gjennomgåelser for flere selskap i forbindelse med fusjoner samt kjøp/salg av bedrifter.