Våre tjenester


Metodikk
Som grunnlag for vårt arbeid benytter NITSCHKE AS en metodikk basert på utstrakt personlig samarbeid med organisasjonens ledelse samt en grundig gjennomgang og analyse av drift og rutiner.
 
Les mer..
 

Revisjon
Revisjonsarbeidet er en kontinuerlig prosess. Hva skal til for at kjøp av tjenester innen revisjon, og rådgivning i beslektede områder, skal bli en god og langsiktig
 
 
Les mer..
 

Publikasjon
Når statsbudsjettet foreligger ajourfører vi og sender ut en folder med informasjon om blant annet skattesatser og arveavgift. Etter behov utarbeider vi egne informasjonsskriv om nye lover og regler.
 
Les mer..
 


Konsulenttjenester
Vi tilbyr konsulentbistand innen skatterett, selskapsrett, økonomistyring, finansiell gjennomgang, børsintroduksjoner, emisjoner, oppkjøp og fusjoner.
 
Les mer..
 

Regnskap/årsoppgjør
Vi tilbyr regnskapsføring for selskaper som har valgt bort revisjon, men som fremdeles trenger hjelp til regnskap og årsoppgjør.
 
Les mer..
 

Internationalt
Vår internasjonale samarbeidspartner er BKR INTERNATIONAL. Dette er en sammenslutning av uavhengige revisjons- og rådgivningsfirmaer.
 
Les mer..