Publikasjoner

Publikasjoner

FACTA – KONTINUERLIG OPPDATERT INFORMASJON
Tidsskriftet «Facta» utgis årlig og distribueres til våre kunder. Når statsbudsjettet foreligger ajourfører vi og sender ut en folder med informasjon om blant annet skattesatser og arveavgift. Etter behov utarbeider vi egne informasjonsskriv om nye lover og regler.

Bestill fra oss – Send -Epost