Menneskene

Stabil medarbeiderstab gir kontinuitet i arbeidet

Det krever lang erfaring for en medarbeider å bli kjent med og trygg på vår arbeidsmetodikk, samt få kjennskap til din organisasjons rutiner og forretningsdrift.

Disse prosessene er tids- og kostnadskrevende, både for klienten og vår virksomhet. Vi har derfor alltid hatt som mål å legge forholdene til rette for personlig og faglig utvikling av våre medarbeidere. Vi kan tilby en stabil medarbeiderstab. Våre kunder har i stor grad hatt de samme medarbeidere å forholde seg til over en årrekke.

Våre partnere


Erling Kofstad
siviløkonom /
statsautorisert revisor

+47 67 10 77 00
901 23 058
Send e-post

Rune Bergseng
siviløkonom /
statsautorisert revisor

67 10 77 15
982 06 253
Send e-post

Øystein Fusdahl

statsautorisert revisor

67 10 77 92
982 06 244
Send e-post

Hans Hagen
siviløkonom /
statsautorisert revisor

67 10 77 25
952 67 725
Send e-post

Simen Jagland
siviløkonom /
statsautorisert revisor

67 10 77 21
909 47 693
Send e-post

Våre managere

Jan Thorsby
statsautorisert revisor
67 10 77 12
900 29 718
send e-post
Eva Dreier
statsautorisert revisor
67 10 77 30
952 67 730
send e-post
Jon Opsahl
statsautorisert revisor
67 10 77 26
952 67 726
send e-post
Erik Njøs
registrert revisor
67 10 77 23
952 67 723
send e-post

Per Olav Kolberg
statsautorisert revisor
67 10 77 02
938 78 727
send e-post

Fredrik Omholt-Jensen
statsautorisert revisor
67 10 77 10
928 51 198
send e-post
Håvard Bratlid
statsautorisert revisor
67 10 77 39
957 81 580
send e-post