Internasjonalt

Hjelp i utlandet

Stadig flere firmaer arbeider internasjonalt og blir stilt overfor ukjente utfordringer både økonomisk og juridisk.

Vår internasjonale samarbeidspartner BKR International er en sammenslutning av ca 160 uavhengige revisjon- og rådgivningsfirmaer fordelt på 500 kontorsteder i over 80 land.

Gjennom BKR International kan vi tilby våre kunder høyt kvalifiserte og pålitelige samarbeidspartnere innenfor områdene revisjon, internasjonal skatterett og et vidt spekter av konsulenttjenester, herunder:

  • Franchising
  • Fusjoner
  • IT-tjenester
  • Omorganiseringer
  • Oppkjøp

 

Independent member www.bkr.com